vertigohastaligi.com https://www.vertigohastaligi.com Vertigo, Vertigo Belirtileri ve Tedavisi tr-TR hourly 1 Copyright 2020, vertigohastaligi.com Mon, 13 Apr 2015 00:00:00 +0000 Sat, 22 Feb 2020 00:00:00 +0000 60 Vertigo Hareketleri https://www.vertigohastaligi.com/vertigo-hareketleri.html Sun, 25 Nov 2018 17:11:21 +0000 Vertigo Hareketleri, denge sisteminin doğru çalışmadığı durumlarda ortaya çıkan baş dönmesini kontrol altına alabilmek için yapılan egzersizlerdir. Vertigo hareketleri normalde çok kolay gözükse de aslında vertigonun şiddeti Vertigo Hareketleri, denge sisteminin doğru çalışmadığı durumlarda ortaya çıkan baş dönmesini kontrol altına alabilmek için yapılan egzersizlerdir. Vertigo hareketleri normalde çok kolay gözükse de aslında vertigonun şiddetine göre bu hareketler oldukça zor olabilir. Vertigo hareketleri ayakta dengenin kontrol edilmesi, sallanırken dengenin kontrol edilmesi, yürürken dengenin kontrol edilmesi, dönerken dengenin kontrol edilmesi ve baş hareketleri olarak sınıflandırılır.

Başlıca Vertigo Hareketleri

Renberg Hareketi: Ayaklar ve kollar birlikte yana açılarak 30 saniye bu şekilde beklenir. Günde 2 kez yapılır.
Ayakta Sallanma Hareketi: Ayakta iken ayaklar ve kollar yana açılır. Ağır bir şekilde ön ve arkaya doğru eğilir hareketler yapılır. Hareket yavaş yavaş uzatılır. Bu hareket günde iki kez 20'şer kez tekrarlanır.
Yerinde Yürüme: Ayakta normal duruş pozisyonunda durulur. Dizler yukarı doğru kaldırılarak yürür pozisyonda olduğu yerde yürünür. Bu hareket 20 defa aralıksız tekrarlanır.
Yerinde Dönme: Ayaklar birbirinden hafif bir şekilde açılır. Kollar yan tarafta durur. Yarım daire şeklinde kişi kendi etrafında döner. Bu hareket 5 defa tekrarlanır. Baş ilk önce sağa daha sonra ise sola çevrilir ve baş hangi tarafa çevrildiğinde daha çok dönüyorsa o yöne daha fazla yoğunlaşılır.
Ayakta Baş Hareketleri: Ayaklar birbirine bitişik şekilde baş önce yukarı sonra aşağı daha sonra önce aşağı sonra yukarı hareket ettirilir. Bu hareket 10'ar defa tekrar ettirilir.
Yürüme Hareketleri: 5 adım yürüdükten sonra yaklaşık 5-6 saniye baş dönmesi geçene kadar beklenir. Bu hareket 15 metre kadar ve günde 2 kez yapılır. Mesafe kademeli olarak arttırılır.Diğer bir yürüme hareketi de 5 adım yürüdükten sonra durarak kişi kendi etrafında dönüp daha sonra yürüyerek geri dönmelidir. Baş dönmesi geçene kadar 5-6 saniye beklenir ve tekrar yapılır. Bu hareket günde 5 kez tekrarlanır. Daha sonraki harekette her adımda baş sağa sola çevrilmeli ve bu 15 metre tekrarlanmalıdır daha sonra her adımda baş aşağı ve yukarı hareket ettirilerek 15 metre yürünmelidir.

Vertigo için yapılacak hareketlere yavaş bir şekilde başlanmalıdır. Hareketlere alışıldıktan sonra yavaş yavaş hareketlerin kademesi arttırılmalıdır. Düşme tehlikesine karşı gerekli önlemler alınmalıdır.
]]>
Vertigo Nedenleri https://www.vertigohastaligi.com/vertigo-nedenleri.html Mon, 26 Nov 2018 07:24:29 +0000 Vertigo nedenleri, vertigo genellikle iç kulak sorunlarından dolayı oluşan, vücuttaki denge sistemindeki sorunlardan kaynaklanan baş dönmesi şeklinde tanımlanır. Bu sebeple oluşan baş dönmesinin tansiyon düşüklüğ Vertigo nedenleri, vertigo genellikle iç kulak sorunlarından dolayı oluşan, vücuttaki denge sistemindeki sorunlardan kaynaklanan baş dönmesi şeklinde tanımlanır. Bu sebeple oluşan baş dönmesinin tansiyon düşüklüğüyle alakası yoktur. Bu iç kulakta, meniere hastalığında, labirentitte, korkularda meydana gelen baş dönmelerini içerir. Baş dönmesi her hastada farklı şekillerde yaşanmakta, hastalar bunu yerin ayaklarının altından kayması, başın içinin boşalması, her tarafın dönmesi, gözlerdeki kararmayla ifade edebilirler. İnsanlar vertigo hastası olup olmadıklarını kolay bir testle anlayabilirler. Ayakta durarak kişinin kendi etrafında 1-2 dakika dönmesi ya da aşağıya eğilerek belle birlikte başıyla daireler çizmesi halinde, baş dönmesinin olup olmadığına bakılabilir. Vertigo hastası kişilerde dönme hareketinin dışındaki hareketleri yapmasında sorun yaşanmaz. Ancak dönme hareketi yaptıklarında, yaklaşık 2-3 saat sonra kendilerine ancak gelebilirler. İşitme sorunları, kulak sorunlarından kaynaklanan baş dönmesi, kulak çınlaması, bulantı ve kusma, basınç hissi, gözlerde akıntı gibi sorunlar yaşanabilir. Nörolojik sorunlardan oluşan baş dönmesinde ise, ağrı, göz hareketlerinde farklılık, uyuşma gibi etkiler görülebilir. Bu yakınmalar hastalarda farklı şekillerde görülse de, temel yakınma baş dönmesi olarak etkili olur.

Vücutta vertigo nedeni olabilecek denge sistemleri

İç kulak denge sistemi: Vücuttaki bu denge sistemi iç kulaktaki 3 adet yarım daire şeklindeki kanal ile uçlarındaki 2 adet küçük torbadan meydana gelir. Başın hareketiyle birlikte yarım daire şeklindeki kanallardaki sıvı sallanmakta, duyu hücreleri aracılığıyla beyin ile beyinciğe uyarı göndermektedir. Bu sistem vücudun dengesini sağlamada yardımcı olur.

Görmeyle sağlanan denge sistemi: Bu sistem gözlerle başlayan denge sağlamanın beyindeki görme merkezine iletilmesiyle meydana gelen bir zincirdir.

Kas ve iskelet sisteminden sağlanan denge sistemi: Eklem ve kaslardaki reseptörlerin merkezi sinir sistemine sinirsel uyarıları ulaştırması sonucunda kurulan bir denge sistemidir. Bu sistem vücudun anda hangi hareketi yapacağını belirleyen bir sistemdir.

Vertigo Nedenleri

Vücutta bulunan bu sistemlerde oluşan herhangi bir olumsuzluk durumunda vertigo hastalığı görülmeye başlar. Bu kişilerdeki vertigo nedenleri arasında en önemli olanı iç kulak tansiyonu yani meniere hastalığının olmasıdır. Bunun nedeni tam olarak bilinmese de, iç kulaktaki yarım dairenin içindeki sıvının artmasına bağlı ortaya çıkan kulak tansiyonu olduğu bilinir. Bu hastalığı tetikleyen etkenler arasında fazla tuz tüketimi, gebelik, menopoz ve stresli yaşam sayılabilir. Toplumda her yaştan kişide etkili olan meniere hastalığı genellikle tek kulağı etkiler. Tedavisi sağlanamadığında hastada baş dönmesi etkisinin görülmesine ve vertigo hastalığına neden olabilir. Vertigo buna sebep olan etkenlerin ortadan kaldırılması sonucunda tedavi edilebilir. Eğer buna neden olan sebepler tespit edilemezse, hastanın kafeinli içeceklerden, alkolden, stresli yaşamdan, sigara kullanımından uzak durması tavsiye edilir. Ayrıca başın dönmesine neden olabilecek hareketlerden kaçınılmalıdır. Tedavide ilaç kullanımı ve cerrahi girişimlere gerek duyulabilir.

]]>
Vertigo Tedavisi https://www.vertigohastaligi.com/vertigo-tedavisi.html Mon, 26 Nov 2018 08:41:32 +0000 Vertigo tedavisi, vertigo vücuttaki denge sistemlerinde olan anormal durumlardan kaynaklanan baş dönemsiyle yaşanmaktadır. Baş dönmesinin tedavi edilebilmesi için, öncelikle buna neden olan etkenin belirlenmesi gerekir. Vertigo tedavisi, vertigo vücuttaki denge sistemlerinde olan anormal durumlardan kaynaklanan baş dönemsiyle yaşanmaktadır. Baş dönmesinin tedavi edilebilmesi için, öncelikle buna neden olan etkenin belirlenmesi gerekir. Vertigo değişik nedenlerden ortaya çıkabilir. Çünkü vertigo görsel, vestibüler ve derin duyu organlarındaki verilerin hatalı gelmesi ya da yanlış algılanmasıyla ortaya çıkan dönme ya da denge bozukluğu şeklinde yaşanır. Çeşitli hastalıklar nedeniyle ortaya çıkabilir ve bu durumda hastalıkların tedavi edilmesi gerekebilir. Ancak bu şekilde vertigonun tedavisi mümkün olabilir. Tümörlerin neden olduğu vertigoda ameliyat, enfeksiyon ya da psikolojik etkenlerden kaynaklanan sorunlarda ilaç tedavisi ve istirahat faydalı olabilir.

Benign paroksismal pozisyonel vertigo tedavisi: Bu hastalarda en fazla görülen baş dönmesi nedenidir. Sebebi iç kulak kristallerinden kaynaklanır. Tedavi sırasında sedyedeki hastaya başın değişik belirlenmiş pozisyonlara çevrilerek uygulanan manevra adı verilen tedavi uygulanır. Tedaviden sonra hastalar 24 saat kadar başlarını öne ya da arkaya eğmemeleri, başlarını yüksek bir pozisyonda tutmaları tavsiye edilir. Bunu uygulayamayacak hastalara ise, boyunluk kullanımı gerekebilir. Bu hastalarda manevraların yinelenmesi ya da denge sistemindeki hücreleri baskılayan ilaçların kullanılması da yararlı olabilir.

Meniere hastalığından kaynaklanan vertigo tedavisi: Bu hastalığın tedavisi için ilaç kullanımı ya da bazı ameliyatların yapılması gerekebilir.

Santral orijinli vertigo durumunda hastalarda belki yıllarca dengesizlik devam edebilir. Ancak periferik türde olan vertigo birkaç ay içinde tedavi edilebilir. Nöroloji ve nöroşirurji bölümünde tedavi edilen santral vertigo durumunda hastalar kulak doktoru tarafından değerlendirilerek, tedavi hastalığına ait branşlarda birlikte yapılır. Psikojenik türde olan vertigoda, hastalarda gerçek vertigo yerine dengesizlik sorunu olur. Bunun teşhisi organik patolojilerin saf dışı bırakılmasıyla yapılmalıdır. Ancak bu çoğu zaman mümkün olmaz. Bu hastalarda organik patolojiye eşlik edecek reaktif psikiyatrik problemlerde olabilir. Bu yüzden psikojenik vertigo teşhisi kolay yapılamaz.

Vertigo Tedavisi

Uzun süre devam eden vertigo nedenleri araştırmalara rağmen tespit edilemeyebilir. Bu hastaların kullandığı ilaçlarda denge sistemini baskılayan ilaçlar araştırılmalı, gerekirse bir süre ilaçlar kesilerek hasta takibe alınmalıdır. Denge sorunun tespit edilmesi için, hastalığa tanı koymak amacıyla hastaların 5-6 ay sonra yeniden incelenmesi ve gerekli tetkiklerin yeniden yapılması gerekebilir. Bu sırada hastalığı tetikleyebilecek stres, sigara, alkollü ve kafeinli içecekler, tuz kullanımı ortadan kaldırılmalı, hareketler değerlendirilerek hastalığı tetikleyecek olanlara son verilmelidir. Bunlara rağmen etiyolojisi tespit edilemeyen, ilerleme sağlanamayan hastalara tedavi amacıyla vestibüler rehabilitasyon yapılabilir. Bu hastaların bağımsız hareket etmesini sağlamak, hareket durumunda hastanın güvenliğini sağlamak, düşmesini önlemek ve denge sorunlarının azaltılması için uygulanır. Burada hedeflenen santral dengenin sağlanmasıdır. Bu programa alınan hastaların hastalıkları hakkında bilgilendirilmesi, tedavide kendilerine aktif bir rol düştüğü anlatılmalıdır. Uygulanan rehabilitasyon deneyimli uzman odyolog ya da fizyoterapist tarafından yapılır. 

]]>
Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo https://www.vertigohastaligi.com/benign-paroksismal-pozisyonel-vertigo.html Tue, 27 Nov 2018 03:06:11 +0000 Benign paroksismal pozisyonel vertigo, iç kulakta olan denge merkezindeki kristallerin arka yarım daire kanalarına düşmesi sonucunda meydana gelir. Hastalarda en fazla görülen yakınma başın hareketiyle birlikte artan ba Benign paroksismal pozisyonel vertigo, iç kulakta olan denge merkezindeki kristallerin arka yarım daire kanalarına düşmesi sonucunda meydana gelir. Hastalarda en fazla görülen yakınma başın hareketiyle birlikte artan baş dönmesinin olmasıdır. Baş dönmesi çoğunlukla iki dakikadan daha az devam eder. Bu rahatsızlık toplumda 30-50 yaşlarındaki kişilerde herhangi bir neden olmadan ortaya çıkabilir. Bazı etkenler bu rahatsızlığın oluşmasına ortam hazırlayabilir. Başın uzun süre kuaförde saç yıkatma gibi ekstansiyonda tutulması, yaşın ilerlemesi, ailede bu rahatsızlığın bulunması ve inaktivite bu etkenler arasındadır. Fakat olguların yarısında herhangi bir sebep belirlenemez. Sebebi belirlenen olgularda ise, neden çoğunlukla kafa travması olur. Diğer etken ise geçirilmiş olan vestibüler nöronitis sayılabilir. Benign paroksismal pozisyonel vertigo hastalarında genellikle migren rahatsızlığı da olabilir. Bunun nedeni olarak labirentin arteriyel vazospazm görülmektedir. Migreni olan hastalarda manevralar sonrasında tekrarlama daha fazla görülür.

Benign paroksismal pozisyonel vertigo bulguları nedir

 • Vertigo ( Baş dönmesi ): Etrafın dönmesi tarzında saniyelerce devam eden baş dönmeleri
 • Kısa süre devam etmesi ( Paroksismal ): Yakınmalar saniyeler ya da dakikalar içinde kendiliğinden geçer.
 • Pozisyon: Hastalarda pozisyon değişmesiyle birlikte yakınmalar artar.
 • Bulantı: Bu belirti nadiren de olsa etkili olabilir.

Benign paroksismal pozisyonel vertigo tanısı nasıl konur

Rahatsızlığın tanısı için anamnez, saniyelerle devam eden ve baş hareketiyle artan baş dönmesinin olması oldukça önemlidir. Hastalarda Dix Hallpike testinin pozitif olması arka yarım daire kanallarındaki tutulmada önemlidir. Kulak burun boğaz uzmanı tarafından yapılan bu test tanıda öne taşımaktadır. Testte gözlerde izlenen nistagmus ile aniden başlaya baş dönmesi karakteristiktir.

Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo

Benign paroksismal pozisyonel vertigo hangi hastalıklarla karışabilir

 • Meniere hastalığı
 • Yüksek tansiyon
 • İç kulağın hastalığı labirentit
 • Beyin kanaması
 • Felçler

Benign paroksismal pozisyonel vertigo tedavisi nasıl yapılır

Hastalara Dix Hallpike testi sonucunda tanı konulmasının ardından, Epley Manevrası sayesinde arka yarım daire kanallarındaki kristallerinin yeniden eski  haline gelmesi sağlanır. Ayrıca Semont manevrası da tedavide etkili sonuçların alınmasını sağlar. Bunu hastalar doktor kontrolünde evde bile uygulayabilir. Tedavi sırasında hastalarda ilaçların kullanılması da söz konusudur. Hastaların yakınmalarında azalma olmadığı takdirde, bazı cerrahi uygulamalar yapılabilir. Bunlar singüler nörektomi ve posterior semirküler operasyonlarıdır.

]]>
Vertigo Hastalığı Nedir https://www.vertigohastaligi.com/vertigo-hastaligi-nedir.html Tue, 27 Nov 2018 15:41:59 +0000 Vertigo Hastalığı Nedir, vertigo baş dönmesi, kontrol kaybı ve oryantasyon bozukluğu olarak adlandırılan bir hastalık türüdür. Hastalık yükseklik korkusu ile sıkça karıştırılır. Ancak yükseklik korkusu ned Vertigo Hastalığı Nedir, vertigo baş dönmesi, kontrol kaybı ve oryantasyon bozukluğu olarak adlandırılan bir hastalık türüdür. Hastalık yükseklik korkusu ile sıkça karıştırılır. Ancak yükseklik korkusu nedeniyle oluşan şikayetler genellikle yoğun strese bağlı olarak gerçekleşir. Vertigo yaşanan yoğun stres ile tamamen ilişkisiz bir hastalıktır. Baş pozisyonunun aniden değiştirilmesi, iç kulak iltihabı, iç kulakta sıvı birikintisi ve migren vertigo nedenleri arasında sayılır. Araç tutması vertigoya neden olarak gösterilse de her vakada baş dönmesi görülmeyebilir.

Vertigo Belirtileri

Vertigo nedeniyle oluşan baş dönmesi genellikle 1-2 dakika sürer. Çok nadir durumlarda ataklar 1-2 gün kadar devam edebilir. Yaşanan vertigo atakları ile birlikte kulak çınlaması, duyma kaybı, yürüme güçlüğü, bilinç bozukluğu ve denge kaybı yaşanabilir. Atak eğer çok şiddetli ve uzun süredir devam ediyorsa baş dönmesi ile beraber mide bulantısı, kusma, terleme ve göz kusurları açığa çıkabilir.

Vertigo Nedenleri

Vertigo, çevresel etkenler sebebiyle merkezi sinir sisteminde oluşan lezyonlar nedeniyle oluşabilir. Bu tür vertigo merkezi vertigo olarak 2 grupta incelenir. Periferik vertigo denge sistemini sağlayan iç kulakta vestibüler sistemde meydana gelen ani ya da geçici değişikliklere bağlı olarak oluşum gösterir.

Vertigo Hastalığı Nedir

Vücut ve başın hareketlerini sağlayan bu sistem fonksiyonel bir şekilde çalışmadığında baş dönmesi kaçınılmaz olur. Baş dönmesi ile beraber mide bulantısı, kusma, duyu kaybı, kulak ağrısı ya da kulak çınlaması gibi şikayetler oluşabilir.

Merkezi vertigo periferik vertigoya oranla daha şiddetli atakların oluşmasına yol açar. Kişi yürümekte ve hatta ayağa kalkmakta zorluk yaşayabilir. Çift görme, bulanık görme ve konuşma bozukluğu diğer şikayetler arasındadır.

Vertigoya Neden Olabilecek Rahatsızlıklar

İç Kulak İltihabı: İç kulak iltihabı nedeniyle ani baş dönmesi yaşanabilir. İltihap nedeniyle oluşan baş dönmesi birkaç gün sürebilir. Aynı zamanda denge problemleri, mide bulantısı ve kusma yaşanabilir.

Pozisyona Bağlı Vertigo: Pozisyona bağlı gelişen baş dönmesi şiddetli olsa da kısa sürelidir. Bu tür baş dönmesi özellikle yatakta aniden dönme, otururken birden ayağa kalkma gibi pek çok nedene bağlı olarak ortaya çıkabilir. Bu tür vertigo çeşitleri arasında en çok rastlanandır. Kadınlarda erkeklere nazaran daha fazla görülmektedir.

Vestibüler Migren: Migren nedeniyle oluşmakta ve şikayetler birkaç saatten 1-2 güne kadar devam edebilmektedir. Baş ağrısı ile beraber baş dönmesi yaşanabilir.

Meniere Hastalığı: İç kulak sıvısı olması gerekenden çok ya da az ise meniere vertigo görülebilir. Baş dönmesine eşlik eden denge kaybı ve işitme kaybı ortaya çıkabilir.

İlaçlar: Özellikle tansiyon düşürücü ilaçların yan etkisi nedeniyle baş dönmesi oluşabilir. Tansiyon haricinde daha birçok ilaç baş dönmesine yol açabilir. Düzenli ilaç kullananlar yoğun bir şekilde baş dönmesi yaşıyorsa ilacın yan etkisi için doktora başvurmalıdır.

Vertigoya Neden Olan Diğer Faktörler

 • Migren
 • Epilepsi
 • Kaslarda koordinasyon bozukluğu
 • Servikal omurga bozukluğu
 • Çoklu skleroz olarak sayılabilir.

Vertigo Tedavisi

Vertigo tedavisinde izlenecek yol vertigoya neden olan soruna bağlı olarak farklılık gösterebilir. Doktor baş dönmesinin hangi durumlarda yaşandığını öğrenmek için hastanın geçmişini sorgular. Vertigo için uygulanabilecek birçok test bulunmaktadır. Doktor hangi testin yapılacağına karar verir. Pozisyona bağlı gelişen vertigo tedav]]> Vertigo Nedir https://www.vertigohastaligi.com/vertigo-nedir.html Wed, 28 Nov 2018 00:26:11 +0000 Vertigo nedir, Çok fazla insanda görülen fakat insanların farkında olmadığı bir rahatsızlıktır. Baş dönmesi sonucunda insanların hareketlerinin ve dengesinin bir anda kaybetmesi sonucunda oluşur. İnsanlarda bir anda göz kararm Vertigo nedir, Çok fazla insanda görülen fakat insanların farkında olmadığı bir rahatsızlıktır. Baş dönmesi sonucunda insanların hareketlerinin ve dengesinin bir anda kaybetmesi sonucunda oluşur. İnsanlarda bir anda göz kararması olarak da görülebilir. Bu rahatsızlığa Nöroloji bölümü bakmaktadır. Nöroloji bölümüne en sıklıkla başvurulan insanların arasında olmaktadır. İnsanların aniden oluşan baş dönmeleri genellikle beyin içerisinde oluşan bir sorun olduğuna işaret edecektir. Vertigo rahatsızlığı zamanla kendiliğinden geçebilen bir rahatsızlıktır. Fakat her baş dönmesi vertigo olmayacağından, şikayetleriniz olması halinde mutlaka bir doktora gidilmesi gerekmektedir. Vertigo rahatsızlığı, Latince bir kelime olmasından dolayı dönmek anlamına geliyor. İnsanların yürüyebilmesi, oturabilmesi ya da hareket edebilmesi amacıyla dengeye ihtiyacı vardır. Organlar birbirleri ile bağlantılı olarak çalışacağından denge sağlanır. Bu organların herhangi birinde bir sorun olması halinde denge kaybı sonucunda vertigo oluşur. Bu rahatsızlık bazı hastaların hareket etmesini tamamen yitirmesine ve yatağa düşmesine neden olacaktır. Vertigo şikayeti olan hastanın bir anda belirtileri olacağından, araba kullanmaması önerilmektedir.

Vertigo neden meydana gelir

İnsanların vücutlarında dengelerini sağlayan 2 organ bulunmaktadır. Bunlar kulak ve beyincik olmaktadır. Bu organların herhangi bir sorun olması, dengenin kaybetmesi sonucunda vertigo rahatsızlığı olmasına neden olacaktır. İnsanlar vertigo rahatsızlığı değişik belirtileri olduğunu söyler. Bazıları, etrafında bulunan her şeyin döndüğünü söylerken, bazıları da etrafın durduğunu ama kendisinin döndüğünü söylerler. Ayağımın altından yer kayıyor, yürürken sürekli olarak bir o yana bir bu yana gidiyorum şeklinde de anlatabilirler. Sıklıkla tansiyon düşmesi ile karıştırılmaktadır. Tansiyon düşmesi sonucunda bir baş dönmesi oluşurken, vertigo rahatsızlığında denge kaybetmesi görülmektedir. Bu rahatsızlık sıklıkla 20-60 yaş arasında kadınlarda daha çok görülür. Bazılarında yükseklik korkusu ile karıştırılmaktadır. Yükseklik korkusunda var olan baş dönmesi ve denge kaybıyla karıştırılır.
Vertigo Nedir
Vertigoya neden olan hastalıklar:

 • Kansızlık
 • Metabolik hastalıklar
 • Kalp hastalıkları
 • Orta kulak iltihaplanmasının iç kulağa doğru yayılması
 • İç kulak hastalıklarında tümoral hastalıkların olması
 • Menenjit hastalığının olması
 • İç kulağımızda var olan beyine denge sinyalleri yollayan sinirlerin iltihaplanması
 • Yaşlı insanlarda
 • Bazı psikolojik hastalıklar
 • Boyun kemiklerin de oluşan kireçlemeler
 • MS hastalığı
 • Meniere hastalığı

Vertigonun belirtileri nelerdir

Vertigo bir hastalık değildir. Buna neden olan hastalıklar bulunması gerekmektedir. Vertigoya neden olacak olan hastalığın değişik farklı belirtileri olacaktır. Görülen belirtiler ilk başlarda 1-2 dakika boyunca görülmektedir. Bazı hastalarda bu belirtiler birkaç saat görüldüğünden çekilmez bir hal alacağı gibi hastanın hayatını olumsuz yönde etkileyecektir. Bu rahatsızlık çok sık görülmektedir. Yere doğru belinden eğilen bir insanın kafasıyla yere doğru yuvarlak çizdiğinizde başınız dönüyorsa ya da ayağa kalkarak kendi etrafınızda döndüğünüzde başınızda şiddetli bir ağrı oluyorsa, sizde vertigo olabilme ihtimali olacaktır.

 • Kulak çınlaması
 • Mide bulantısı
 • Nadirde olsa kusma
 • Görme kaybı
 • Bir anda terleme
 • Duyma sorunları
 • Yüksek ateş
 • Halsizlik 
 • Kuvvet kaybı
 • Hissizlik

Bu belirtilere bağlı olarak, denge kaybı oluyorsa yolda yürürken dengenizi kaybediyorsanız, sık sık düşüyorsanız, başınız dönüyorsa Nöroloji uzmanına gitmeniz gerekmektedir.

Vertigo tedavisi:

Belirtiler nedeniyle doktora başvurduğunuzda teşhisi çok zor olmaktadır. Neden olan hastalığın bulunması için birçok tetki]]> Pozisyonel Vertigo https://www.vertigohastaligi.com/pozisyonel-vertigo.html Wed, 28 Nov 2018 23:13:32 +0000 Pozisyonel vertigo, insanların dengesini sağlamasına yardımcı olan kulak ve beyincik organlarıdır. İç kulağımızın içerisinde bulunan kalsiyum karbonat kristallerinin dengemizi sağlamamızı ve dengeli hareket etmemizi sağlamakt Pozisyonel vertigo, insanların dengesini sağlamasına yardımcı olan kulak ve beyincik organlarıdır. İç kulağımızın içerisinde bulunan kalsiyum karbonat kristallerinin dengemizi sağlamamızı ve dengeli hareket etmemizi sağlamaktadır. İç kulak kanalının içerisinde bulunan karbonat kristallerinin yerinden oynaması sonucunda dikey hareketleri beyne iletilmesi sağlanmamaya başlanır. Sonucunda insanlarda dengesizlik başlar. Bu durum çoğu insanda birkaç hafta içerisinde kendiliğinden geçerken, tekrarlama ihtimali çok fazladır. .Pozisyonel vertigo sadece iç kulağımızdan kaynaklı olarak görülmektedir.

Pozisyonel vertigo belirtileri nelerdir

En önemli belirtisi baş dönmesidir. Baş dönmesi yatakta yan tarafa dönerken, aniden ayağa kalktığında, kafasını hızla çevirdiğinde, aniden eğildiğinde hastanın başının dönüyor ya da bir anda yere düşeceği gibi bir belirtisi görülmektedir. Bu baş dönmesiyle birlikte sıklıkla göz kararması da görülmektedir. Genellikle çok kısa sürer. 1 dakikadan daha az görülmektedir. Fakat gün içerisinde sürekli olarak görüleceğinden, hastanın hayatını olumsuz yönde etkileyecektir. Bu rahatsızlık çok hafif geçeceği gibi, mide bulantısı ve kusma gibi şikayetlerde görülebilmektedir. Bazı zamanlarda hastanın ayakta durmakta bile çok güçlük çekebileceği mümkün olacaktır.

Pozisyonel vertigo nasıl teşhis edilir

KBB doktoru tarafından şikayetleriniz sonucunda size yapılacak olan Dix-Halpike adı verilen bir test sonucunda ortaya çıkacaktır. Bu test çok kolaydır. Doktor tarafından göz hareketleriniz incelenmesi sonucunda olup olmadığı ortaya çıkar. Doktorunuz tarafından başınızı belli açılarda çevirmeniz istenir. Bunun sonucunda ortaya çıkacak olan göz hareketleriniz sonucunda olup olmadığı ortaya çıkar.
Pozisyonel Vertigo
Pozisyonel vertigo nasıl tedavi edilir

Doktor tarafından size uygun olacak olan manevra hareketleri sonucunda hastalık tedavi edilir. Bu durumda herhangi bir ilaç tedavisi gerektirmez. yapılacak olan semont manevra tedavisi ile sorunun çözülmesi beklenir. Bu sayede kanal içerisinde olan karbonat kristallerinin kanal dışına çıkarak kendi yerine geçmesi sağlanır. Bu hareketler fizik tedavi uzmanı tarafından yaptırılır. Hastanın kendi doktorunun da gözetimi altında olması gerekmektedir. Hastanın fizyoterapi sonrasında baş dönmesi görülmediği zaman 2 seans sonrasında terapi bitirilir. Genellikle hastaların ilk 4 terapi sonrasında iyileşmesi görülmektedir. Manevra hareketlerine yanıt vermeyen hastalar içinse, Vestibüler rehabilitasyon uygulanması gerekmektedir.

Pozisyonel vertigo genellikle insanların psikolojilerinin bozulmasına neden olmaktadır. Vestibüler rehabilitasyon ise hastaların daha hızlı iyileşmesini, hastanın bozulan psikolojisinin düzelmesini ve gündelik hayata tekrar uyum sağlamasını amaçlamaktadır. Hastanın iyileşebilmek amacıyla çok çabalaması gerekmektedir. Aksi takdirde herhangi bir işe yaramayacaktır. Hastanın azmi sayesinde 4-8 hafta içerisinde başarılı sonuçlanmaktadır. Rehabilitasyon boyunca hastanın tedavisini yapacak doktorlar: KBB uzmanı, Odyolog ve fizyoterapistin kontrolü altında olmalıdır. Ayrca hastanın mutlaka evinde doktor tarafından önerilen hareketleri yapması gerekmektedir.
]]>
Pozisyonel Vertigo Belirtileri https://www.vertigohastaligi.com/pozisyonel-vertigo-belirtileri.html Thu, 29 Nov 2018 00:34:31 +0000 Pozisyonel Vertigo Belirtileri, Pozisyonel vertigo iç kulak kanalında bulunan karbonat kristallerinin başın hareketini, insanların dik durmasını yürümesini vs.. sağlayan, başın hareketlerini beyne ileten kristallerin iç kulak içe Pozisyonel Vertigo Belirtileri, Pozisyonel vertigo iç kulak kanalında bulunan karbonat kristallerinin başın hareketini, insanların dik durmasını yürümesini vs.. sağlayan, başın hareketlerini beyne ileten kristallerin iç kulak içerisinde bulunan yarım daire kanallarına düşmesi sonucunda oluşan, bazı durumlarda bir iki hafta içerisinde geçiyor olsa bile daha sonraları tekrar eden bir hastalık olmaktadır. Genellikle baş dönmeleri 1 dakikadan az olmaktadır. Baş dönmesiyle birlikte hastanın göz kararması ve sıklıkla mide bulantısı kusma gibi belirtileri de görülmektedir. Bazı hastaların ayağa kalktığında yere düşme gibi sonuçları da görülür. Sigara kullanımı, aşırı alkol kullanımı, aşırı stres gibi nedenler daha da tetiklemektedir. Çok kısa sürüyor olsa bile hastanın hayatını olumsuz yönde etkileyeceğinden mutlaka hastanın zaman içerisinde tedavi olması gerekmektedir. Başını çevirdiğinde, eğildiğinde, ayağa kalktığında oluşan baş dönmesi sonucunda göz kararması gibi nedenler yaşam kalitesinin düşmesine neden olacaktır. Bu yüzden bir KBB doktoruna giderek muayene olmak amacıyla şikayetlerinizi anlatmalısınız. Doktorunuz tarafından size yapılacak olan, Dix-Hallpike testinden sonra teşhis konulacaktır. Bu test oldukça kolaydır. Başınızı değişik açılara getirip, göz hareketleriniz kontrol edilecektir.

Pozisyonel Vertigo Belirtileri arasında baş dönmesi:

Yapılan ani hareketler sonucunda hastanın baş dönmesi görülmektedir. Bu durum sadece hızla ayağa kalkınca ya da hasta ayaktayken olmaz. Otururken, yatarken de sıklıkla olabilmektedir. Hasta bir anda ayağa kalktığında gözlerinde ilk başta kararma ve sonrasında baş dönmesi görülecektir. Çok kısa sürüyor olsa bile bir anlığına insanların zor zamanlar geçirmesine neden olacaktır. Özellikle bazen hastaların tutunacak bir yer bulamadığında dengesini kaybederek düşmesi mümkündür. Hastanın başını çevirmesi de aynı şekilde şiddetli kısa süreli bir baş dönmesine neden olacaktır. Hasta uzanır vaziyetteyken yana dönmesiyle de baş dönmesi görülmektedir. Pozisyonel vertigonun belirtileri sadece ani baş hareketlerinde baş dönmesi ve göz kararması değildir. Hastanın ani hareketler sonucunda şiddetli bir mide ağrısı görülebileceği gibi bazı hastalarda bulantı ve kusma da görülmüştür. Bu rahatsızlık belirtileri bazı hastalarda çok kısa sürerken bazı hastalarda birkaç saati bulmuştur. Hastanın yerinden kalkması ya da hareket etme de çok büyük güçlük çekilmesi söz konusu olacaktır.
Pozisyonel Vertigo Belirtileri
Pozisyonel Vertigo belirtileri hayatı olumsuz etkiliyor;

Vertigo bir hastalık değildir. Vertigo başka bir hastalığn habercsidir. Bu yüzden pozisyonel verigo iç kulak kanalında insanların dengesini sağlayan karbonat kristallerinin yarım daire kanalına gitmezse herhangi baş dönmesi sorun olmayacaktır. Sizler de şikayetlerden yakınıyorsanız KBB doktoruna gitmelisiniz. Doktorunuzun teşhis koyması sonucunda Semont manevrası adı verilen hareketler sonucunda sağlığınıza çok kısa süre içerisinde ulaşabilirsiniz. Semont manevrası klinik içerisinde size öğretilen hareketleri evinizde uygulayabilirsiniz. Uzman olan KBB doktoru, Odyolog doktor ve Fizik tedavi doktoru tarafından tedavi edilirsiniz.
]]>
Pozisyonel Vertigo Tedavisi https://www.vertigohastaligi.com/pozisyonel-vertigo-tedavisi.html Thu, 29 Nov 2018 21:29:24 +0000 Pozisyonel vertigo tedavisi: Ayakta durmamızı, yürümemizi kısacası dengemizi sağlayan en önemli organlarımızdan bir tanesi iç kulak olmaktadır. İç kulak kanalında bulunan, karbonat kristalleri dengemizi sağlamaktadır. Burad Pozisyonel vertigo tedavisi: Ayakta durmamızı, yürümemizi kısacası dengemizi sağlayan en önemli organlarımızdan bir tanesi iç kulak olmaktadır. İç kulak kanalında bulunan, karbonat kristalleri dengemizi sağlamaktadır. Burada bulunan karbonat kristalleri yine iç kulağın içerisinde bulunan karbonat kristalleri yarım daire kanallarına düştüğünden insanlarda denge sorunu oluşur ve bu pozisyonel vertigo hastalığının oluşmasına neden olur. Bu hastalık genellikle 1-2 hafta içerisinde kendiliğinden geçebilen bir rahatsızlık olsa bile, zaman içerisinde hastalığın tekrarlama riski de çok fazla olmaktadır. Pozisyonel vertigo bir hastalık olmayıp iç kulakta ki gelişen bir sorun nedeniyle ortaya çıkar. Sıklıkla insanlarda baş dönmesi görülür. Buna bağlı olarak gözlerde kararma ve mide ağrıları olmaktadır. Çoğu hastanın mide bulantısı ve kusma da görülmektedir. İnsanların sıklıkla bu rahatsızlığı tansiyon düşmesi olarak adlandırılır. Özellikle kadınlarda daha sıklıkla görülmekte olup, tedavisi mümkün olan bir hastalıktır. Sizlerde eğer hastalığınızın farkındaysanız bir kulak burun boğaz doktoruna gitmeniz gerekmektedir.

Pozisyonel vertigo rahatsızlığı için hangi doktora gidilmelidir

Bu rahatsızlık iç kulak içerisinde olduğundan Kulak Burun boğaz doktorları tarafından teşhis konmaktadır. Doktorun, Dix-Hallpike adlı test sonucunda hastanın pozisyonel vertigo teşhisi koyabilir. Bu test oldukça kolaydır. Hastanın sırt üstü yatarak başını farklı açılara çevirmesini ister ve bu sırada hastanın göz hareketlerini inceler. Göz hareketlerinde olan farklılık sayesinde kolayca teşhis edilir. Fakat her kulak burun boğaz doktoru pozisyonel vertigonun farkına varmaya bilir. Bu yüzden vistibüler hastalıklar ve otonöroloji alanında uzmanlaşmış olması gerekmektedir. Size pozisyonel vertigo teşhisi konması durumunda Kulak Burun Boğaz doktorları tarafından Semont Manevrası adı verilen hareketler yapmanız istenebilir. Bu hareketleri uzman hekim olan odyolog ya da vistibüler rehabilitasyon alanında uzmanlaşmış olan fizyoterapistlerin yaptırması gerekmektedir.
Pozisyonel Vertigo Tedavisi
Pozisyonel vertigo tedavisinde Semont manevrası:

Doktorunuz tarafından teşhis konulduğunda sizin fizyoterapistler eşliğinden semont manevrası adı verilen hareketler sayesinde iç kulakta ki yarım daire kanalına düşen karbonat kristallerinin tekrar iç kulak kanalına dönmesi amaçlanır. Genellikle terapi hareketlerine başlandıktan 4 hafta içerisinde hastanın iyileşmesi mümkündür. Bazı durumlarda 8 haftaya kadar çıkmıştır. Terapi kliniğinde size öğretilen hareketleri doktorunuzun dediği saatler içerisinde evinizde yapmanız gerekmektedir. Hastanın baş dönme şikayeti geçtikten sonra 2 seans sonrasında doktor kontrolünde bırakılmaktadır.

Vestibüler Rehabilitasyon kimler için uygulanır

Semont manevra hareketleri yapan hastaların genelinde çok büyük başarılı sonuçlar sonucunda iyileşme görülmüştür. Fakat bazı hastaların manevra tedavilerine yanıt vermediğinden tedaviyi hızlandırmak amacıyla uygulanmaktadır. Hastanın sürekli olarak baş dönmesi ve mide bulantısı sonucunda psikolojisi bozulacaktır. Bu tedavi sonucunda hastanın psikolojisinin düzelmesi ve günlük hayatına adepte olabilmesi için yapılmaktadır. Ancak hastanın çok azimli olması ve istemesi gerekmektedir. Doktoru tarafından söylenenlere uymalıdır.

]]>
Vertigo Bitkisel Tedavi https://www.vertigohastaligi.com/vertigo-bitkisel-tedavi.html Fri, 30 Nov 2018 20:34:37 +0000 Vertigo bitkisel tedavi, bu hastalık çok ciddi olmakla birlikte insanların psikolojilerini ve gündelik hayatlarının bozulmasına neden olmaktadır. Bu yüzden hastalıktan kurtulmak isterler. İnsanların denge merkezi kulak ve beyindir. Vertigo bitkisel tedavi, bu hastalık çok ciddi olmakla birlikte insanların psikolojilerini ve gündelik hayatlarının bozulmasına neden olmaktadır. Bu yüzden hastalıktan kurtulmak isterler. İnsanların denge merkezi kulak ve beyindir. İnsanlar bu iki organ sayesinde dengelerini kaybetmeden yürür, oturur ya da hareket ederler. Vertigoya neden olan birçok hastalık bulunmaktadır. Vertigo bir hastalığın belirtisi olmaktadır. Özellikle iç kulak kanalında bulunan karbonat kristallerinin yine iç kulak içerisinde bulunan başka kanala doğru gitmesi sonucunda iç kulağa bağlı olarak denge kaybı oluşur. Başka nedenler, kansızlık, Ms hastalığı, bazı tümörler, meniere hastalığı, kalp hastalıkları gibi birçok sorun neden olmaktadır. Vertigoya neden olacak olan hastalığın ne olduğunu bulmak gerekmektedir. Bazı hastalıkların bitkisel tedaviyle önü alınabilir. Fakat tümör gibi olan nedenlerde ise hastanın sadece ameliyat olarak iyileşmesi söz konusu olacaktır. Vertigo rahatsızlığı olduğunda sürekli olarak başınızı hareket ettirdiğinizde baş dönmesi, gözlerde kararma, kulak çınlaması, mide bulantısı, mide ağrısı ve ya kusma gibi belirtiler görülecektir. Bu belirtiler bazen çok kısa sürüyor olsa da, birkaç saat boyunca hastanın yatakta kalması hareket etmemesi gerekir. Eğer aniden ayağa kalkınca başınızda dönme oluyorsa, gözleriniz kararıyorsa o zaman evinizde kendiniz hazırlayacağınız bitkisel ilaçlar sayesinde baş dönmenizi iyileştirebilmeniz mümkün olacaktır.

Vertigo bitkisel tedavi:

Kansızlık nedeniyle oluşan vertigo tedavisi için:

Kansızlığa kırmızı et ve sığır karaciğeri çok iyi gelmektedir. Anemi olarak bilinen bu hastalığın demir içeren gıdalar tüketmesi gerekmektedir. Özellikle ıspanak bol miktarda demir içerdiğinden mutlaka ıspanak çok az pişirilerek yenmesi gerekmektedir. Ayrıca diğer bir sebze kerevizdir. Çok faydalı olduğu bilinir. Birçok rahatsızlığa iyi geleceği gibi kansızlığa da çok iyi geldiği bilinmektedir. Kırmızı pancarda çok iyi gelen başka bir bitkidir. Bu yüzden kırmızı pancarı haşlayıp suyunu sabah öğlen ve akşam bir bardak su içmeniz gerekmektedir. Haşlanan kırmızı pancarıda tüketebilirsiniz.

Kulak nedeniyle oluşuyorsa;

Kara yılan otu çok iyi gelmektedir. Sürekli olarak içilmemesi gerekmektedir. Gün aşırı 1 bardak alınması gerekmektedir. Aksi takdirde mide problemleri yaşanabilir. 10 gram kara yılan otunu 1 su bardağı suyun içerisine konularak, 5 dakika boyunca kaynatılır. Demlenmesi için bekletilir. Hafif ılıdığında, suyu içilir. Ginkgo biloba adlı bitki ise, iç kulak içerisinde oluşabilecek olan hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır. Ginkgo biloba bitkisinden yapacağınız çay sayesinde kulak sorunlarına iyi gelecektir.
Vertigo Bitkisel Tedavi
Ms hastalığı nedeniyle olduysa:

Aşırı alkol ve sigara kullanıyorsanız bırakmanız gerekmektedir. 3 beyazdan tamamen uzak durulması gerekmektedir. Zerdeçal çok iyi geldiğinden sabah ve akşam olmak üzere 1 su bardağı zerdeçal çayı içmeniz gerekmektedir. Ayrıca limon bol C vitamini olduğundan yapacağınız zerdeçal çayına yarım limon sıkınız. Zerdeçal çayına herhangi bir tatlandırıcı ya da şeker katmadan içiniz.

Menier hastalığı nedeniyle oluyorsa:

Dövülerek toz haline getireceğiniz çörek otu, 1 tatlı kaşığı saf süzme balla karıştırılır ve yenilir. Her sabah aç karnına bunu yapmalısınız. Bir bardak sütün içerisine 1 yemek kaşığı zencefil ve karanfil ekleyip ısıtın. Her akşam uyumadan önce içiniz. Başka bir yöntem ise, 1 yemek kaşığı bektaşi üzümü dövülerek toz haline getirilir. 1 kaşık kişniş tohumu karıştırılarak, bir su bardağı sıcak suyun içerisine konularak sabaha kadar beklettikten sonra, içilir.

Unutmayınız ki, yaptığınız bitkisel kürler hastalığın geçmesinde yardımcı olacak olan kürlerdir. Şikayetiniz artıyorsa ve bir türlü geçmiyorsa doktora gitmelisiniz.

]]>
Vertigo Belirtileri https://www.vertigohastaligi.com/vertigo-belirtileri.html Sat, 01 Dec 2018 05:32:30 +0000 Vertigo belirtileri, Vertigo baş dönmesinden değişik olup büyük bir rahatsızlık hissi verir.Bunların belirtileri denge kaybı, kusma, mide bulantısı vertigo da görülebilir.Hasta sarhoşluk hissi duyabilir dengeli duramama ve Vertigo belirtileri, Vertigo baş dönmesinden değişik olup büyük bir rahatsızlık hissi verir.Bunların belirtileri denge kaybı, kusma, mide bulantısı vertigo da görülebilir.Hasta sarhoşluk hissi duyabilir dengeli duramama ve bayılacak gibi hissedebilir.Bu gibi duygular hastada çaresizliğe, uzun süreçte depresyona ve korkuya sebep olur. Vertigo krizi birkaç dakika ile 24 saat arasında değişen bir krizdir. Vertigo ile yatağa bağımlı olabiliriz.
Vertigo genelde iç kulakta meydana gelen denge mekanizmasında oluşan bir problemden ortaya çıkar. Ayrıca orta kulak ve beyin arasındaki sinirlerin iletişimsizliği  vertigoya  sebep olabilir. Vertigo ciddiye alınması gereken bir durumdur. Böyle bir durumda bir hekime gidilmesi gerekir.  

Vertigo Belirtileri
Vertigonun iki türü vardır:
 • Periferik  vertigo
 • Santral vertigo
Vertigonun genel nedenleri:
 • İlaçların yan etkilerinden meydana gelebilir.
 • Kulak ameliyatından kaynaklanan bir sorun veya hastalıktan kaynaklanır.
 • Baştaki meydana gelen yaralanmalar sonucu veya travmalar sonucu meydana gelir.
 • İçki kullanımından kaynaklanır.
 • Nörolojik hastalıkların nedeni olur.
 • Kulak çınlaması ve işitme problemlerinden kaynaklanan bir sebeptir.
 • Dolaşım problemleri oldukça etkilidir.
 • Başın ani hareket ettirme sonucu bir kriz olabilir, kriz anında kişiyi sakin tutmak çok önemlidir.
 • Üst solunum yolu enfeksiyonu veya ikincil orta kulak enfeksiyonu sonucu oluşan bir iltihap bu hastalığın başlangıç sebeplerindendir.
Genelde viral bir enfeksiyonla ortaya çıkar ve ciddiye alınması gereken bir hastalıktır.Tedavide ilaç kullanılır. İlk olarak oldukça etkili sonuçlar alınabilir.Devam etmesi durumunda özel tetkikler uygulanmalıdır.Çok nadir durumlarda ameliyat  gerektirebilir.Fakat bütün bunların kontrol altına alınması için hastaneye gidip bütün testlerden geçip bu hastalığın çaresini doktorlara bırakınız.
]]> Vertigo Nasıl Geçer https://www.vertigohastaligi.com/vertigo-nasil-gecer.html Sun, 02 Dec 2018 00:30:48 +0000 Vertigo nasıl geçer, Vertigo baş dönmesi ile beraber denge ve hareket kabiliyetinin yitirilmesi anlamına gelen bir rahatsızlıktır. Nörolojik bir hastalık olan vertigo nedeniyle oluşan baş dönmesi bazen kendiliğinden geçse d Vertigo nasıl geçer, Vertigo baş dönmesi ile beraber denge ve hareket kabiliyetinin yitirilmesi anlamına gelen bir rahatsızlıktır. Nörolojik bir hastalık olan vertigo nedeniyle oluşan baş dönmesi bazen kendiliğinden geçse de bazen hastalığın altında yatan önemli bir neden bulunabilmektedir.

Vertigo Belirtileri

Vertigoda görülen en önemli belirti baş dönmesidir. Baş dönmesi haricinde kulaklarda çınlama, göz hareketlerinde anormallik, mide bulantısı, kusma, denge sorunu gibi belirtilerde vertigo da görülebilir.

Vertigo Nasıl Geçer

Vertigoyu kontrol altına almak için farklı yollar izlenebilir. İlaç tedavisinin yanı sıra şifalı bitkiler, egzersizler ile de vertigo kontrol altına alınabilir. Vertigoyu teşhis etmek için doktor hastanın öyküsünü dinledikten sonra hastayı çeşitli testlere tabi tutar.

Vertigo genellikle bir hastalık belirtisi olarak ortaya çıkar. Dolayısı ile ilk olarak vertigoya yol açan hastalığın tespit edilmesi ve nedene yönelik tedavi başlatılması gerekir. Şayet beyinde tümör yoksa baş ağrıları genellikle kısa ya da uzun süre için de kendiliğinden ortadan kaybolabilir.

Vertigo Nasıl Geçer

Vertigo eğer MS, beyin tümörü, boyunda kireçlenme gibi hastalıklar nedeniyle oluşmuşsa ilk önce bu tür hastalıkların tedavisi yapılmalıdır. Doktor ayakta, yatarken ya da yürürken hastayı bazı testlere tabi tutar. Ayrıca baş dönmelerini azaltmak için bazı ilaçlar reçete edilebilir. Vertigo ilaç tedavisi ile geçen bir rahatsızlıktır.

İlaç tedavisine destek amacıyla şifalı bitkilerden yararlanarak da vertigoyu geçirmek mümkündür. Doğanın insanlara sunmuş olduğu ve birçok hastalığa karşı iyi gelen birçok bitki bulunmaktadır.

Vertigo İçin Bitkisel Tedavi

 • 2 yemek kaşığı kişniş 1 litre suyun içine eklenerek kaynatılır. Kaynayan karışım süzgeçten geçirilerek 1 fincan olacak şekilde tüketilir.
 • Yarım tatlı kaşığı civanperçemi 1 su bardağı kaynatılmış suyun içine eklenerek bir süre demlenir. Demlenen çay 1 bardak olacak şekilde içilir.
 • 1 çay kaşığı anason 1 su bardağı kaynar suyun içine eklenir. 5 dakika kadar demlendikten sonra içilir.
 • 1 çay kaşığı dövülmüş çörek otu 1 kahve kaşığı bal ile harmanlanarak her gün düzenli tüketilir.

Vertigo Tedavisinde Egzersiz

Vertigoyu geçirmek için egzersiz de oldukça faydalıdır. Egzersizler basit gibi görünse de hastalığın şiddetine göre kişiyi oldukça zorlayabilir. Vertigo egzersizleri;

 • Dönerken dengeyi korumak
 • Ayaktayken dengenin korunması
 • Sallanırken dengenin korunması
 • Yürürken dengenin korunması
 • Baş hareketleri olarak sıralanabilir.
]]>
Periferik Vertigo https://www.vertigohastaligi.com/periferik-vertigo.html Sun, 02 Dec 2018 21:12:58 +0000 Periferik vertigo, vertigo en fazla iç kulaktaki kristal oynaması hastalığıyla karıştırılmaktadır. Ancak vertigo baş dönmesinin tek nedeni değil, bu sorunun en belirgin nedenidir. İki grup halinde vertigo değerlendi Periferik vertigo, vertigo en fazla iç kulaktaki kristal oynaması hastalığıyla karıştırılmaktadır. Ancak vertigo baş dönmesinin tek nedeni değil, bu sorunun en belirgin nedenidir. İki grup halinde vertigo değerlendirilebilir. Bunlardan ilki kulak kaynaklı olan yani periferik, diğeri ise beyin kaynaklı yani santral sebeplerden oluşan vertigodur. Bunun dışında kalanlar fobik postüral vertigo olarak değerlendirilir. Bu hastalarda baş dönmesi belirli yerlerde oluşur. Bu tür vertigonun en fazla rastlanan nedeni bening paroksismal pozisyonel vertigodur. Bu nedenden sonra meniere hastalığı, labirintis, superior semisirküler kanal zedelenmesi gibi etkenler gelir. İç kulağın etkilendiği aşırı soğuk, travmaya maruz kalma gibi etkenler hastalarda geçici vertigo ataklarının oluşmasına neden olur. Kanal sisteminde hasara neden olan antiyoniklerde vertigo ataklarının nedeni olabilir. 

Periferik vertigo belirtileri

Bu türdeki vertigo hastalarında en fazla bilinen etkiler baş dönmesi, etrafın dönmesi ya da etrafında bulunan cisimlerin hareket ediyormuş gibi hissedilmesi, sanki deprem oluyormuş gibi bir hisse kapılması gibi belirtiler olmaktadır. Bu etkilerin görülmesine en fazla iç kulakta olan kristal oynaması sebep olmaktadır. Bunun dışında hastalarda kafa travması olması, havuz, deniz gibi ortamlarda kulağa ya da ağza su kaçması, yorgunluk, stresli bir yaşam ve uykusuzluk gibi etkenlerde periferik vertigo belirtilerinin olmasına neden olabilir. İlk başta fiziksel olarak insanları rahatsız eden vertigo, giderek hastayı psikolojik olarak etkilemeye başlar. Belirtilerin hastaları uzun dönem etkilemesi halinde, ağlama krizleri gibi sorunlar yaşanabilir. Ancak çok kolay tedavi seçenekleri sayesinde hastalar eski sağlıklarına kavuşabilir.

Periferik Vertigo

Periferik vertigo hastalarının tedavisinde manevra egzersizleri faydalı etkiler yapabilir

Hastalara periferik vertigo tanısı konulduysa, bundan sonraki tedavi süreci daha kolay ilerler. Hastanın öyküsü dinlenerek, baş dönmesinin ne zaman başladığı, ne kadar sürdüğü, buna eşlik eden bulguların olup olmadığı ve kullandığı ilaçların listesi değerlendirilerek tedavi planlanır. Hastalara basit manevra egzersizleri uygulanarak, kısa sürede iyileşmede ilerleme kaydedilir. Periferik vertigo hastalarının tedavisi santral vertigo hastalarına göre daha farklı şekilde yapılır. Bu hastalarda kısa sürede iyileşme sağlanabilir. Manevra egzersizleri sayesinde baş dönmesi yakınması ortaya çıkabilir. Bu hastalarda görülen baş dönmesi kısa süreli olur. Santral vertigo hastalarında olduğu gibi süreklilik arz etmez.

]]>
Vertigo Baş Dönmesi https://www.vertigohastaligi.com/vertigo-bas-donmesi.html Mon, 03 Dec 2018 07:09:10 +0000 Vertigo baş dönmesi, sersemleme gibi etkilerde kullanılan nöroloji alanında sıkça karşılaşılan şikayetler arasında yer alır. Vertigo baş dönmesi başlı başına bir hastalık değil, sadece bir hastalığın belir Vertigo baş dönmesi, sersemleme gibi etkilerde kullanılan nöroloji alanında sıkça karşılaşılan şikayetler arasında yer alır. Vertigo baş dönmesi başlı başına bir hastalık değil, sadece bir hastalığın belirtisi olarak ortaya çıkar. İnsanların nöroloji polikliniklerine gitme nedenlerinin arasında en fazla bu sorun bulunur. Baş dönmesi, sersemlik, başın sallanması, dengesizlik gibi yakınmalar insanları huzursuz eder. Bu sorun her yaştan kişide % 5-10 oranında etkili olurken, 40 yaşın üzerinde bulunan kişilerde % 40 oranına yükselir. Bu belirtilerin olduğu hastalara aynı zamanda çınlama, uğultu, bulantı, kusma, işitme kaybı gibi belirtilerde eşlik edebilir. Baş dönmesini belli bir süre çeken kişilerde boyunda ağrı ve tutukluk gibi etkilerde gelişebilir. Vertigo baş dönmesi en fazla bening paroksismal pozisyonel vertigo ve migrenöz vertigo nedenlerinden kaynaklanır. Meniere hastalığı ve vestibüler nöritis hastalığında daha az görülür. Vertigo vücutta bulunan denge sistemlerindeki anormal durumlar nedeniyle oluşur.

Vertigo baş dönmesi sınıflandırılması 

Periferik vertigo: Bu gruptaki vertigo iç kulaktan ya da vestibüler organlardan kaynaklanır. İç kulağın etkilendiği travmalar, soğukta kalma gibi etkenler, bening paroksismal pozisyonel vertigo periferik vertigo nedenleri arasındadır. Bunlar vertigo ataklarının yaşanmasına neden olur. Bu tür vertigoda görülen baş dönmesi çok kısa süreli olur. Eğer hastaya tanı konursa, tedavisi oldukça kolay bir şekilde yapılır. Manevra egzersizleri sayesinde hastalar normal sağlıklı hallerine geri dönebilirler.

Santral vertigo: Bu tür vertigo beyindeki denge sistemlerinden kaynaklanan baş dönmeleri şeklinde yaşanır. Bu hastalarda oluşan baş dönmesi sürekli olur. Hastalarda baş dönmesiyle birlikte konuşma bozukluğu, çift görme, yutkunma bozuklukları gibi nörolojik belirtiler eşlik edebilir: Genellikle hastaların şiddetli derecede denge bozukluğundan yakındığı görülür. Bu gruptaki hastaların tedavisi de oldukça uzun bir zaman alır. Bu tür vertigoya en fazla MS multipl skleroz, migren kaynaklı vertigo, otoimmün iç kulak hastalığı, beyin ve damar hastalıkları neden olur. Beyin sapı ile Serebellum adı verilen yapıların etkilendiği beyin ve damar hastalıklarından kaynaklanan vertigo baş dönmesi diğerlerine göre daha uzun süre devam edebilir.

Vertigo Baş Dönmesi

Vertigo baş dönmesi tanısında kullanılan tetkikler ve tedavi yolları

Bu rahatsızlığa tanı konması için, bazı testler yapılır. Bunlar kalorik test, pür ton odiometri, elektronistagmografi, kompüterize dinamik posturografi, elektrokokleografi, manyetik rezonans görüntüleme MR ve beyin tomografisi kullanılır. Hastalara vertigo baş dönmesi tanısı konduktan sonra, altta yatan hastalığa uygun tedavi yollarına başvurulur. İç kulaktan kaynaklanan baş dönmesinde manevra egzersizleri oldukça başarılı sonuçlar verir. Santral vertigo durumunda uygulanan tedavi daha uzun bir süreci kapsar.

]]>
Pozisyonel Vertigo Egzersizleri https://www.vertigohastaligi.com/pozisyonel-vertigo-egzersizleri.html Mon, 03 Dec 2018 08:14:29 +0000 Pozisyonel vertigo egzersizleri günümüzde çok fazla yaygın hale gelen vertigo hastalığına karşı uygulanan bir ilaçsız tedavi yöntemidir. Vertigo hastalığı kısaca tanımlanırsa, kişide baş dönmesi şikayeti ve denge duyusun Pozisyonel vertigo egzersizleri günümüzde çok fazla yaygın hale gelen vertigo hastalığına karşı uygulanan bir ilaçsız tedavi yöntemidir. Vertigo hastalığı kısaca tanımlanırsa, kişide baş dönmesi şikayeti ve denge duyusunun kontrol edilemez bir duruma gelmesi ile oluşan bir hastalıktır. Daha doğru bir ifadeyle vertigonun kendisi aslında hastalık değildir ama bu şikayet hastalık habercisidir.

Toplumun genelinde rastlanan ve hafif baş dönmesi şikayetinden başlayarak kişiyi yatağından doğrulamayacak kadar kötü hissettirecek seviyeye ulaşabilir. Denge duyusunu kontrolünü kaybeden hasta sarhoşluk hissine kapılabilir. Bu rahatsızlığa karşı önerilen egzersizler şunlardır ;
 • Sırt üstü bir yatağa uzanın. Ayaklarınızı yatağın üzerinde tutacak şekilde dik halde oturur pozisyona gelin. İleri bir noktaya bakın ve aynı anda hızlı bir biçimde sırt üstü yatmaya çalışın. Bu esnada gözlerinizi ileri bir noktaya odaklamaya özen gösterin.Sırt üstü yatar duruma geçince yukarı doğru bakarken hızla sola dönün ve dönük pozisyonda 30 saniye kadar bekleyin.
 • Sola doğru dönmüşken gözleriniz yine ileri bakar durumda bu sefer hızla sağa dönün. tekrar bir süre bekleyin ve ardından hızla sırt üstü uzanır duruma geçin. Bu hareketler esnasında baş dönmenizin olması sizi telaşlandırmasın. 
 • Sırt üstü yatar durumda iken yukarı doğru bakarken  hızlı bir şekilde doğrulup oturma durumuna gelin.
Pozisyonel Vertigo Egzersizleri
Bu egzersizlerin gün aşırı zamanlarda 5-10 kez tekrar edilmesi ve programın 2 hafta boyunca uygulanması önerilmektedir. Eğer baş dönmesi şikayetleriniz azalır ama tamamen kaybolmaz ise egzersiz planını 2 ay kadar uygulamanız önerilir. Bu süre sonunda da şikayetleriniz devam ediyor ise bir KBB uzmanı ile görüşüp kontrolden geçmeniz gerekir. Burada önemli bir noktaya değinmek gerek, egzersizleri uygulayacak kişide sırt, boyun yada omurgada rahatsızlığı varsa kontrollü olarak uygulama yapmalıdır. İfade edilen hareketler temel mantık olarak vücudun denge sistemini güçlendirmek ve iç kulaktaki sıvıda varsa partiküllerin atılmasını sağlama düşüncesidir. Egzersizler yapılırken baş dönmesi şikayeti görülebilir buna rağmen mutlaka hareketlerin yapılmasına devam etmek gerekir. Sözü edilen egzersizlerin baş dönmesi sorunu haricinde diğer denge rahatsızlıklarında da uygulanması faydalıdır.
]]>
Vertigo İlaçları https://www.vertigohastaligi.com/vertigo-ilaclari.html Tue, 04 Dec 2018 01:15:30 +0000 Vertigo ilaçları, Baş dönmesi kişinin çevresindeki eşyaların dönmesi şeklinde tanımlanır.Çoğu kişide görülen bu hastalık erkeklere oranla kadınlarda daha çok görülür. Baş dönmesi beyin, omurilik, gözler, eklemler ve Vertigo ilaçları, Baş dönmesi kişinin çevresindeki eşyaların dönmesi şeklinde tanımlanır.Çoğu kişide görülen bu hastalık erkeklere oranla kadınlarda daha çok görülür. Baş dönmesi beyin, omurilik, gözler, eklemler ve kaslar bir çok hastalık bu hastalığın ortaya çıkmasına neden olabilmektedir.
İç kulak rahatsızlıkları da bu hastalığa davetiye çıkarabilir. Fakat bazen bu hastalığa yani vertigo' ya psikolojik nedenlerde baş dönmesine sebep olabilir.
Yapılan bazı testlerde bu hastalığın psikolojikmi yoksa başka bir nedenden mi kaynaklanıyor bunun sebebi bulunur ve tedavisi yapılır.Bazı durumlarda stres veya psikolojik bir sorun da kişinin gergin olması durumunda damar spazmı dediğimiz damarlar gerilerek baş dönmesine neden olabilir ya da iç kulak dediğimiz kulağımızın içinde yer alan labirent şekline benzeyen kısımda sıvı birikerek bu sıvı baş dönmesine neden olmaktadır.Bu nedenle bu hastalığın belirtileri çok iyi araştırılıp ona göre tedavi ve ilaç kullanımı yöntemleri uygulanmalıdır.

Vertigo İlaçları
Vertigo hastalığının ilaç tedavisi ve yöntemleri;
 • Öncelikle hastalığın belirtileri çok iyi incelenip ne gibi ne gibi maddeler ve içecekler zara veriyor araştırılmalı ve bu gibi alışkanlıklardan uzak durulmalıdır.
 • Sizi sinirlendiren stresli ortamlardan ve kişilerden uzak durunuz.
 • Alkol ve sigara içmekten vazgeçip içen kişilerin yanında dahi durmamanız eğer içiyorsa da rahatsızlığınızı belirtip sizin yanınızda içmemesini söyleyiniz.
 • Kafeinli içeceklerden, yoğun tuzlu yemeklerden ve yiyeceklerden uzak durunuz.
 • Baş dönmeniz başladıysa başınızı asla yatay ve dikey hareket ettirmeyiniz. Bilmeden ani bir baş hareketi yaptınız ve başınız fena bir şekilde dönmeye başladı biz buna epley manevrası dediğimiz tedavi yöntemleriyle hayatınızı karartan bu hastalıktan kurtulabilirsiniz.
 • Aniden başı dönmeye başlayan kişilerin  sakin bir şekilde yere uzanıp damar yolu sakinleştirilerek baş dönmesi kontrol altına alınmalıdır.
 • Baş dönmesi şiddetli meydana geldiğinde bulantı ve kusmalar meydana geldiği için ağızdan verilen ilaçların kusmayla geri geldiği için ilaçların pek bir etkisi olmayacaktır.
 • Bu yüzden ilaçlar kas içine enjeksiyon veya damar yoluyla verilmesi hastanın yatırılarak tedavi edilmesi gerekmektedir.
 • Bu tedavi de en çok kullanılan ilaçlar antihistaminikler, antiemetikler ve benzodiazepinlerdir.
 • Bu ilaçlar kullanıldığında hasta 2-3 gün içerisinde rahatlayarak kendine gelecektir.
 • Baş dönmesi zamanla ilaç kullanımıyla azalarak ve tamamen kaybolduysa azar azar ilaç kullanımı azaltılarak denge egzersizlerine başlanmalıdır.
 • Ayrıca kişinin kilosu vücut kitle indeksinden fazla ise sağlıklı beslenmeyle diyete başlanmalıdır.Çünkü çok kilolu insanlar da baş dönmesi daha çok rastlanmaktadır. Özellikle kişi hareket etmeden uzun süre duruyorsa aniden ayağa kalktığında baş dönmesi gerçekleşmektedir.Onun için uzun süre hareketsiz durmamalıyız bol bol spor yapılmalıdır.
 • Ağızdan alarak baş dönmesini engelleyecek ilaçlardan vazodilatatörler ve diüretik ilaçları uzun süre kullanılmalıdır.
 • Vertigonun tedavisinde streptomisin ve gentamisin gibi ototoksit ilaçları damar veya kulak yoluyla verilerek baş dönmesi engellenebilir.
 • Uzun süre bütün bu tedavi yöntemlerini uyguladınız halde baş dönmesi geçmiyorsa bu durumlarda hasta ameliyat edilerek kurtarılabilir.
 • Fakat bütün bu yöntemleri doktorunuzun onayı kontrolü dışında uygulamayınız doktorunuza danışarak size en uygun tedavi yöntemlerini veya cerrahi müdahale gerekecek bir durum varsa bunu uygulayarak veya en uygun ilaçları tavsiye ederek sizi hayatı zehir eden baş dönmesinden kurtulacaksınız.
Hayatınızdan sağlık, huzur, neşe eksik olmasın.
]]>
Vertigo https://www.vertigohastaligi.com/vertigo.html Tue, 04 Dec 2018 20:48:22 +0000 Vertigo, Latince ''Dönmek'' fiilinden gelir ve baş ve hareket duyusunun yitirilmesi anlamına gelmektedir. Vertigo bir hastalık değildir aksine bir hastalığın belirtisidir. Halk arasında çok sık görülür. Bu rahatsızlık kişiy Vertigo, Latince ''Dönmek'' fiilinden gelir ve baş ve hareket duyusunun yitirilmesi anlamına gelmektedir. Vertigo bir hastalık değildir aksine bir hastalığın belirtisidir. Halk arasında çok sık görülür. Bu rahatsızlık kişiyi yataktan kalkamaz hale getirebileceği gibi hafif bir göz kararması, baş dönmesi, kayma hissine kadar değişebilir. Hasta kişi sarhoşluk hissi duyabilir, bayılacakmış hissi ve sabit duramama hissine kapılabilir. Bu duyular hasta kişide korkuya, çaresizliğe ve depresyona neden olur.

Vertigo nedenleri

 • İç kulak denge sisteminin bozulması
 • Görmeyle sağlanan denge sisteminin bozulması
 • Kas-iskelet sistemiyle sağlanan denge sisteminin bozulması
 • Dolaşım bozukluğu 
 • Başta meydana gelen yaralanmalar
 • İlaçların yan etkileri sonucu
 • Kulak ameliyatları
 • Nörolojik rahatsızlıklar
 • Enfeksiyon
 • Alerji
 • Alkol

Vertigo Belirtileri

''Vertigo atağı'' alarak adlandırılan baş dönmesi şiddetli ise kişide denge kaybı, mide bulantısı, kusma ve aşırı terleme şeklinde görülür. Ataklar 1-2 dakika ile 12-24 saat arasında değişen bir süreye kadar uzayabilir. Bu ataklar sırasında baş dönmesinin yanında kulak çınlaması, işitme kaybı, bilincin zayıflaması ve denge kaybına bağlı yürüme zorluğu gibi belirtilerde görülebilir.
Vertigo
Vertigo Türleri

Vertigo hastalığının iki çeşit türü vardır. Bunlar, periferik vertigo ve santral vertigodur.

Periferik Vertigo; Vertigonun sebebi iç kulak ya da vestibüler organlarıdır. Periferik vertigo, vestibüler ve otolojik vertigo olarak adlandırılır. Periferik vertigonun en sık sebebi benin pozisyonel proksismal vertigodur kısaca BPPV olarak adlandırılır. Buna meniere hastalığı, labirintis ve superior semisirküler kanal zedenlenmesi izler. İç kulağı etkileyen soğuğa maruz kalma, influenza, travma gibi etkenler geçici vertiyo ataklarına neden olabilir. Bunun yanında bazı antibiyotiklerde kanal sisteminde hasara yol açarak vertigo ataklarına sebep olabilir.

Santral Vertigo; Vertigo hastalığının nedeni eğer beyinde bulunan denge merkezlerinde ise bu tür vertigoya santral vertigo denir. Santral vertigoya, artikülasyon ve konuşma bozuklukları, yutma bozukluğu, çift görme gibi bazı ek nörolojik bulgular eşlik eder. Santral vertigonun en sık görülen nedenleri; multiple skleroz, migrene bağlı vertigo, letarel medüller sendrom gibi, otoimmun iç kulak hastalığı, akustik norinom ve beyin damar hastalıklarıdır.

Vertigo Hastalığına Sebep Olan Hastalıklar

 • Baş pozisyonuna bağlı vertigo; Belli baş pozisyonunda kendini gösteren ani baş dönmesi durumudur. Baş dönmesi çok uzun sürmez. Baş dönmesi beraberinde anormal göz hareketleri görülür. Göz kürleri istemsiz hareket eder. İşitmede bir sıkıntı yoktur, çınlama ve ek şikayetlerde yoktur. Tedavisinde epley manevrası yapılır yüzde doksanlara varan başarı oranı gösterir. Bu manevra haftada bir olarak uygulanır ve tedavi sonrasında kişiye başını öne ve arkaya kesinlikle eğmesi yasaklanır. Atakların tekrarlanması halinde bu manevra tekrar uygulanır.
 • Meniere hastalığı (İç kulak tansiyonu);  İç kulakta bulunan yarım daire kanalları içindeki sıvının artışına bağlı olarak iç kulak tansiyonu oluşur. Aşırı tuz tüketimi, menepoz, gebelik, stres gibi faktörler bu hastalığı tetikleyebilir. Her yaşta görülebilir fakat 40-60 yaş arasında daha sık görülmektedir. Hastalık genelde tek kulakta görülür. Baş dönmeleri, baş dönmelerinden önce kulakta çınlama, kulakta doygunluk hissi ve işitme kaybı bu hastalığın en önemli belirtilerindendir. 
 • Kalp damar hastalığı
 • Santral sinir sistemi hastalıkları
 • Orta kulak ve iç kulak arasındaki anormal bağlantılar
 • İç kulaktan başın pozisyonunu beyine ileten sinirde iyi huylu tümör
 • Boyun fıtığı ve boyun kireçlenmeleri
 • Migren 
Vertigo Tanısı
Vertigo Egzersizleri https://www.vertigohastaligi.com/vertigo-egzersizleri.html Wed, 05 Dec 2018 15:03:48 +0000 Vertigo egzersizleri, vertigo baş dönemsi ile karakterize bir sağlık sorunudur. Vertigo birçok hastalığın belirtisi olarak ortaya çıkabilir. Vertigo nedeniyle oluşan baş dönmesi nedeniyle kişi düşme riski ile kar Vertigo egzersizleri, vertigo baş dönemsi ile karakterize bir sağlık sorunudur. Vertigo birçok hastalığın belirtisi olarak ortaya çıkabilir. Vertigo nedeniyle oluşan baş dönmesi nedeniyle kişi düşme riski ile karşı karşıya kalabilir. Vertigo evde yapılacak egzersizler ile kontrol altına alınabilir. Vertigo egzersizleri normalde çok kolay görünse de aslında vertigonun şiddetine göre bu hareketler oldukça zor olabilir.

Vertigo Egzersizleri

 • Ayakta dengenin kontrol edilmesi
 • Sallanırken dengenin kontrol edilmesi
 • Yürürken dengenin kontrol edilmesi
 • Dönerken dengenin kontrole dilmesi
 • Baş hareketleri

Vertigo için yapılacak egzersizlere ağır bir şekilde başlanmalıdır. Egzersizlere alışıldıkça yavaş yavaş egzersizin kademesi arttırılmalıdır. Başlangıçta düşme olasılığına karşı gerekli önlemlerin alınması gerekir. Vertigoda ilk egzersizler başlangıç yani alıştırma evresine dayanmaktadır.

Renberg Egzersizi: Ayaklar kollar ile birlikte yan tarafa doğru açılır ve yaklaşık 30 saniye bu şekilde beklenir. Egzersiz günde iki defa tekrarlanır.

Vertigo Egzersizleri

Ayakta Sallanma Egzersizi: Ayakta iken ayaklar ve kollar hafif yan tarafa doğru açılır. Ağır bir şekilde ön ve arkaya doğru eğilir hareketler yapılır. Hareket yavaş yavaş uzatılır. Egzersiz günde iki defa 20'şer kez tekrarlanır.

Yerinde Yürüme: Ayakta normal duruş şeklinde durulur. Dizler yukarı doğru yürür pozisyonda olduğu yerde yürünür. Bu hareket 20 defa aralıksız tekrarlanır.

Denge İyileştirme Egzersizleri: Bu hareketler diğer hareketlerden biraz daha zordur. Bunun için yavaşça başlanması gerekir. Egzersizler zamanla kademeli olarak arttırılır.

Yerinde Dönme: Ayaklar birbirinden hafif bir şekilde açılır. Kollar yan tarafa bırakılır. Yarım daire şeklinde kişi kendi etrafında döner. Hareket 5 defa tekrarlanır. Baş ilk önce sağa daha sonra sola çevrilir. Baş hangi tarafa çevrildiğinde daha çok dönüyorsa o yöne daha fazla yoğunlaşılır.

Ayakta Baş Hareketleri: Ayaklar birbirine bitişik şekilde baş önce yukarı sonra aşağı doğru hareket ettirilir. Ardından baş önce aşağı sonra yukarı hareket ettirilir. Hareketler 10'ar defa tekrarlanır.

Yürüme Egzersizleri

 • 5 adım yürüdükten sonra yaklaşık 5-6 saniye baş dönmesi geçene kadar beklenir. Hareket 15 metre kadar yapılır. Günde iki defa yapılmalı ve mesafe kademeli olarak arttırılmalıdır.
 • 5 adım yürüdükten sonra durarak kişi kendi etrafında dönmeli ve yürüyerek geri dönmelidir. Baş dönmesi geçene kadar 5-6 saniye beklendikten sonra tekrar başlanır. Hareket 5 defa tekrarlanır. Günde 2 defa yapılarak kademeli olarak arttırılmalıdır.
 • Her adımda baş sağa ve sola çevrilmeli ve 15 metre tekrarlanmalıdır. Aynı şekilde baş aşağı ve yukarı hareket ettirilir ve yine 15 metre tekrarlanır.
]]>
Periferik Vertigo Tedavisi https://www.vertigohastaligi.com/periferik-vertigo-tedavisi.html Wed, 05 Dec 2018 15:23:59 +0000 Periferik vertigo tedavisi, periferik vertigo iç kulak ya da vestibüler organlarda oluşan problemler nedeniyle oluşum gösterir. Periferal, vestibüler ya da otolojik vertigo olarak adlandırılır. En çok görülen Periferik vertigo tedavisi, periferik vertigo iç kulak ya da vestibüler organlarda oluşan problemler nedeniyle oluşum gösterir. Periferal, vestibüler ya da otolojik vertigo olarak adlandırılır. En çok görülen sebebi bening paroksismal pozisyonel vertigodur. Soğuğa maruz kalma, travmalar, iç kulağı etkileyen faktörler, semisirküler kanal zedelenmesi, meniere hastalığı periferik vertigoyu tetikleyen bazı faktörler arasında yer almaktadır. Bu tür etkenler kalıcı olmasa da geçici olarak vertigo ataklarına yol açabilir. Aynı zamanda bazı antibiyotikler, yine atakları tetikleyebilir. 

Periferik Vertigo Tedavisi

Periferik Vertigo Tedavisi

Periferik vertigo kişide devam eden yakınmalara neden oluyorsa egzersiz tedavisi uygulanabilir. Uygulanacak egzersiz baş, vücut ve göz hareketlerini kapsamaktadır. Egzersizler farklı hızlarda ve pozisyonlarda yapılır. Egzersiz kademe kademe arttırılarak hastanın maruz kaldığı şikayetler tolere edilir.

Egzersiz tedavileri haricinde son yıllarda daha ön planda tutulan rehabilitasyon tedavileri de periferik vertigo için faydalı olur. Periferik vertigo için ilaç tedavisi oldukça sınırlıdır. Kullanılan ilaçlar mide bulantısı ve kusmayı hafifletmeye yöneliktir.

]]>
Vertigo Atağı https://www.vertigohastaligi.com/vertigo-atagi.html Thu, 06 Dec 2018 09:59:37 +0000 Vertigo Atağı, Vertigo sözcüğünün kökeni latince “vertere” mastarından gelir. “Vertere” dönmek demektir ve vertigo’dan yakınan hasta sıklıkla bir dönme hareketinden söz eder. Bu yanılsama çoğu zaman kişinin etraf Vertigo Atağı, Vertigo sözcüğünün kökeni latince “vertere” mastarından gelir. “Vertere” dönmek demektir ve vertigo’dan yakınan hasta sıklıkla bir dönme hareketinden söz eder. Bu yanılsama çoğu zaman kişinin etrafındakilerin dönmesi tarzındadır. Ayrıca, şikayetlerindile getirilmesi sırasında “yer ayağımın altından kayıyormuş gibi oluyor”, “birisi arkamdan itiyormuş hissine kapılıyorum”,  gibi ifadelere rastlamak mümkündür. Genellikle tabloya bulantı, kusma, ter leme, renk solukluğu ve taşikardi gibi otonom belirti ve bulgular da eşlik eder.

Bu hastalar da periferik ya da merkezi vestibüler yapıların rahatsızlığının söz konusu olması olasılığı oldukça yüksektir. Vak’aların yaklaşık %90’ında periferik vestibüler aygıtın rahatsızlığı söz konusudur. Vertigonun tekrarlayan ataklar şeklinde ortaya çıkması da bu vakalar için oldukça tipiktir.

Presenkop tarzındaki “dizziness”lerini ise hastalar genellikle şu şekilde tarif ederler: “Başım hafiflemiş gibi oluyorum” ya da “bayılacakmışım gibi oluyor”... Bu his sıklıkla genel bir halsizlik, görme bozukluğu, nefes alamama ya da çarpıntı ile birliktedir. Burada, presenkop tarif eden hastanın gerçek anlamda baş dönmesinden söz edebileceğini unutmamak gerekir. Beyin sapı vestibüler nukleuslarının yetersiz kanlanması tanısal güçlüklere yol açabilir. Presenkop serebral perfüzyonun geçici olarak azalması sonucu ortaya çıkar ve primer neden çoğu zaman kardiyovasküler bir problemdir.

Vertigo Atağı

Disekilibriyum, yani denge bozukluğu yukarıdaki iki kategoriye oranla daha süregen nitelikte bir “dizziness” türü olarak karşımıza çıkmaktadır. Şikayetlerin otururken ya da yatakta azalması tipiktir. İki ayağımızın üstünde dengemizi sağlamamız da rol oynayan ya da lokomotor mekanizmaların herhangi bir noktasındaki patoloji disekilibriyuma neden olabilir.

Vertigo Sendromları

Periferik vestibüler aygıt labirent ve vestibüler nukleuslardan oluşur. Vestibüler sinir labirenti beyin sapına bağlar ve “canalis auditorius internus” ile serebello-pontin açıdan geçer. Labirent sistemi ise üç yarım daire kanalı ile otolit organlarından (utriculus ve sacculus) oluşur. Yarım daire kanalları başın rotasyonuna, otolit organlar ise yer çekimi doğrultusuna göre yine başın pozisyonuna hassastırlar. Merkezi vestibüler bölüm ise beyin sapında ponto-ulber bölgedeki vestibüler çekirdeklerdir. Bu çekirdeklerin göz küresi hareketleri ile ilgili sinirlerin yine beyin sapındaki nukleusları ve serebellum ile yoğun ilişkileri vardır. Normal şartlarda her iki labirentten de eşit yoğunlukta tonik impulslar merkezi sinir sistemine ulaşırlar. Bu impusların tek taraflı aniden kesilmesi vertigo şikayetinin ortaya çıkmasına yol açar. Söz konusu fizyopatolojik sürecin akut değil yavaş bir şekilde gelişmesi ise genellikle dengesizlik hissine yol açar. Vertigo semptomuna hipoakuzi ve tinnutus gibi bulgular eşlik edebilir. Bu durum da vertigonun periferik bir patolojiden kaynaklandığı düşünülmelidir. Vestibüler nukleuslar düzeyinde ki patolojiler ise hemen daima başka bir nörolojik belirti ve bulgu ile birliktedir. Bunların bir serebellar lokalizasyonu düşün dürmesi halinde mutlaka bir serebellar infarkt akla getirilmelidir.

Vertigo atağı sırasında hemen daima nistagmus saptanır. Periferik vestibüler sendromlarda vertigo şikayeti ile birlikte kaybolur. Merkezi hadiselerde ise nistagmus vertigo şikayeti geçtiken sonra bir süre daha devam edebilir. Periferik kökenli nistagmus tek yönlüdür. Merkezi nistagmusun yönü ise değişkendir, yani patoloji ne tarafta olursa olsun nistagmusun hızlı komponenti bakış yönündedir. Öte yandan, merkezi nedenli nistagmuslar gözlerin fiksasyonu ile suprese olmazlar.

]]>
Vertigo Manevra Hareketleri https://www.vertigohastaligi.com/vertigo-manevra-hareketleri.html Thu, 06 Dec 2018 17:14:25 +0000 Vertigo manevra hareketleri, manevra hareketleri vertigo tedavisinde kullanılan hareketlerdir. Vertigo manevra hareketleri uzman bir doktor ya da fizik tedavi uzmanı tarafından uygulanır ve yaklaşık 10-15 dakikalık seanslar Vertigo manevra hareketleri, manevra hareketleri vertigo tedavisinde kullanılan hareketlerdir. Vertigo manevra hareketleri uzman bir doktor ya da fizik tedavi uzmanı tarafından uygulanır ve yaklaşık 10-15 dakikalık seanslarla tamamlanır.

Vertigo tedavisinde Semont ve Epley manevraları kullanılır. Baş bölgesinin kontrollü bir biçimde farklı pozisyonlarda hareket etmesini sağlayan hareketlerdir. Vertigo hastalığına yol açan kristal zerreleri yarım dairesel kanaldan iç kulakta bulunan bir bölgeye geçerek geçtikleri bölgede sabit bir şekilde kalır. Bu durum karşısında epley ve semont manevraları oldukça başarılı bir şekilde uygulanır.

Semont Manevrası

Hasta oturur ve uzman kişi başı normal kulak tarafına 42 derece döndürür. Uzman yine hastayı 105 derece eğer. Bu sayede normal olan kulak zemine bakmış olacak ve baş asılı pozisyonda kalacaktır. Burun yukarı doğru bakar ve bu pozisyonda hasta 3 dakika kadar bekletilerek kristal zerrelerin kanalın üst noktasına gelmesi sağlanır.

Hastanın başı dik yüzü ise ileri doğru dönük tutularak oturur. Uzman başı ve burnu yere bakacak şekilde, normal olan kulağın üzerine gelinceye kadar pratik hareketlerle başı hareket ettirir. Yine bu egzersiz de 3 dakika devam eder. Bu aşamadan sonra kristal zerrelerin kanal çıkışına doğru ilerlemesi gerekir. Son aşamada uzman hastayı oturur pozisyon alırcasına yavaş yavaş hareket ettirir. Bu aşamada kristal zerrecikler artık utrikül kısma düşecek ve artık vertigo şikayetleri ortadan kalkacaktır.

Vertigo Manevra Hareketleri

Epley Manevrası

Hasta doktor tarafından oturtulur. Baş normal olan kulağa doğru hareket ettirilir. Bu manevra hareketinde hastanın destek alması gerekebilir. Doktor hastaya gerekli desteği verecektir. Ardından uzman hastayı geriye doğru yatay, baş kısmı 45 derece eğik şekilde hareket ettirir. Kristal zerreleri kanalın üst noktasına doğru ulaştıkça hastada vertigo atakları oluşabilir. Ataklar geçene kadar yaklaşık 1 dakika boyunca bu pozisyonda kalınır.

Doktor hastayı normal olan kulak yönünde 90 derece hareket ettirir. Bu hareket ile hasta yere doğru bakar. Zerreler kanala tekrar dönerek yeni bir vertigo atağına neden olabilir. Yine bu pozisyonda da hasta 1 dakika tutulur. Hastanın tekrar normal oturmasına doktor yardımcı olur.

]]>
De Vertigo https://www.vertigohastaligi.com/de-vertigo.html Fri, 07 Dec 2018 00:11:23 +0000 De vertigo, boşlukta yönelim değişikliği duygusundan kaynaklanan nörolojik bir yakınmadır. Bu hareket halüsinasyonudur. Karakteristik özelliği dönme ve rotasyon biçiminde olur. Toplumda sık görülen yakınma, kadı De vertigo, boşlukta yönelim değişikliği duygusundan kaynaklanan nörolojik bir yakınmadır. Bu hareket halüsinasyonudur. Karakteristik özelliği dönme ve rotasyon biçiminde olur. Toplumda sık görülen yakınma, kadınlarda daha fazla etkili olur. Giderek artan şekilde toplumda etkili olan vertigo, hastaların bilinçli olmaması nedeniyle çeşitli branşlarda tedavi edilmeye çalışılır. Doktor baş dönmesi yakınmasıyla gelen hastada, öncelikle nedene dayanan bir yaklaşım içine giremeyebilir. Daha sonradan nöroloji uzmanına yönlendirilebilir. Hastaların muayenesinde girişimi gerektirecek bulgular tespit edilmeyebilir. Eğer psikiyatri doktoru hastayı vertigo krizi anında görürse, panik atak tanısı bile konulabilir. Bu nedenle doğru tanı için, vertigo rahatsızlığında temel branş kulak burun boğaz uzmanları olmalıdır.

Vertigoya neden olabilecek etkenler

Bening paroksismal pozisyonel vertigo: Bu baş dönmesi etkisine neden olan ve en fazla görülen etkendir. Bu rahatsızlık iç kulağın kanalına serbestçe hareket eden karbonat kristallerinin girmesiyle meydana gelir. Bu durumda kanal pozisyonel değişimlere daha duyarlı olur ve vertigo etkisi gösterir. Bu ataklar ani ve çok kısa süreli devam eder.

Meniere hastalığı: İç kulakta bulunan sıvı miktarındaki artış vertigoya neden olmaktadır. İşitme seviyelerindeki dalgalanma vertigo ataklarının oluşmasına neden olur. Eğer rahatsızlık ilerlerse hastada kalıcı sağırlık, kulak çınlaması meydana gelebilir, ataklar sağırlığı kötüleştirebilir. Hastalar tedavi edilirse, birkaç yılda iyileşme sağlanabilir.

Vestibüler Nörit: Birkaç günle haftalar boyu devam eden, şiddetli ataklar şeklinde görülür. Özellikle bahar döneminde ve yaz başlangıcında etkili olur.

De Vertigo

Serebellar vertigo: Bu rahatsızlık baş dönmesi ve dengesizlikle yaşanan inme şeklinde vertigodur. Aniden başlayan baş dönmesi, yürüme bozukluğu, baş ağrısı, mesafe yargısının bozulması, bulantı ve kusma etkileriyle yaşanır.

Migren: Bu hastaların dörtte birinde vertigo etkili olur. Bu ataklar baş ağrısından önce ya da baş ağrısıyla birlikte yaşanabilir.

Vertebrobaziller yetmezlik: Bu tetikleyici olmadan aniden başlayan, birkaç dakika süren vertigo ataklarıyla görülen, çift görme, göre kaybı, güçsüzlük, konuşma bozukluğu gibi etkilerin eşlik ettiği bir rahatsızlıktır.

Multipl skleroz: Hastalığın beyinciği ve beyin sapını tutmasıyla vertigo atakları etkili olabilir. Hastanın fiziksel ve zihinsel yaşamını oldukça etkileyen rahatsızlıkta ilaç ve egzersiz tedavileri faydalı olabilir.

Enfeksiyonlar ve alerjik etkiler: Hastalarda bu gibi sebeplerde baş dönmesi etkisi yaratarak, vertigo ataklarının olmasını sağlayabilir.

Tansiyon değişiklikleri: Tansiyonun inip çıkması baş dönmesi etkisi yaratabilir. Ancak bunlar hafif derecede vertigo etkisi yapabilir. Şiddetli ataklarda tansiyonun etkisi oldukça azdır.

Psikiyatrik nedenler: Depresyon gibi bazı psikolojik hastalıklar vertigo şikayetlerine neden olabilir.

Sersemlik hissi: Bu toplumda görülen nörolojik yakınmaların en fazla görülenidir. Bu yaşın ilerlemesiyle birlikte artış gösterir. Hastalarda sallanma hissi, sersemlik, gözde lekeler gibi etkiler meydana gelir. Hareketler azaltıldıkça baş dönmesi yakınması da azalır.

Vertigo tek başına bir hastalık olmayıp, çok sayıda nedenden kaynaklanabilen ve hastaların günlük yaşamını ciddi derecede kısıtlayan bir sorundur. Hastaların tedavisi çok sayıda branşla ilgili olabilir. Özellikle önemli rahatsızlıkların bir belirtisi olarak ortaya çıkabileceğinden, hastaların mutlaka doktora giderek altta yatan etkenin belirlenmesi gerekir.

]]>
Vertigo Ne Demek https://www.vertigohastaligi.com/vertigo-ne-demek.html Fri, 07 Dec 2018 14:05:54 +0000 Vertigo ne demek, vertigo bir hastalık olarak kabul edilmeyen, aksine ciddi bir hastalığın bile belirtisi olabilecek bir bulgudur. Vertigo kendini baş dönmesi etkisiyle gösterir. Eğer bir hastalık olarak görülürse, zam Vertigo ne demek, vertigo bir hastalık olarak kabul edilmeyen, aksine ciddi bir hastalığın bile belirtisi olabilecek bir bulgudur. Vertigo kendini baş dönmesi etkisiyle gösterir. Eğer bir hastalık olarak görülürse, zamanla hastalarda  daha ciddi sonuçlar meydana gelebilir. Hastaların bunu bir hastalık olarak kabul etmesi oldukça hatalıdır. Bu bir baş dönmesidir. Aynı ağrı, bulantı, uyuşma gibi vücudun verdiği bir tepkidir. Baş dönmesi toplumda baş ağrısından sonra en fazla görülen, hastaları etkileyen bir yakınmadır.

Vertigoya neden olabilen etkenler

İnsanda denge beyin, beyincik, omurilik, iç kulak, sinirler gibi sistemlerde ya da organlarda sağlıklı bir çalışmayla sağlanır. Bu organlarda ve sistemlerde oluşan bozukluklarda dengesizlik ve baş dönmesi etkileri görülür. Baş dönmesinin en fazla görüldüğü nedenler arasında iç kulakta dengenin sağlanmasını sağlayan yarım daire kanallarının doğru çalışmamasıdır. Kanallar içindeki yapıların yerinden oynaması, kanalları tıkaması hastada baş dönmesi, dengesizlik, bulantı ve kusma etkisi yaratabilir. Bu kanallardaki sıvının artması burada şişmeye neden olacağından aynı etkileri gösterebilir. Bu durumda hastada meniere hastalığı oluşur. Hastalar bazen grip, nezle gibi hastalıklardan sonra etkilenerek, denge sinirinin etkisiyle baş dönmesi yakınmaları gelişebilir.

Beyincik beynin alt taraflarında yer alan ve omurilikle birlikte devam eden beyin sapıyla birlikte dengeyi sağlayan merkezlerdir. Buralarda meydana gelen kanama, damar tıkanması ya da multipl skleroz gibi rahatsızlıklarda hastalarda baş dönmesine yani vertigoya neden olabilir.

Vertigo Ne Demek

Vertigo hastalarına tanı konması

Baş dönmesi yakınmasıyla doktora giden hastaların her şeyden önce iyi dinlenmesi gerekir. Yaşanan baş dönmesinin şekli, bunun ne kadar devam ettiği, hangi zamandan beri etkili olduğu, başın hareketleriyle baş dönmesinin oluşup oluşmadığı, baş dönmesine eşlik eden kulak çınlaması, dengesizlik, bulantı ve kusma gibi etkilerin olup olmadığı mutlaka değerlendirilmelidir. Bu şekilde hastaların yakınmaları dinlenmeli, fiziki ve nörolojik muayenenin ve tetkiklerin yapılmasıyla hastalara tanı konulabilir. Bu şekilde hastalarda olabilecek rahatsızlıklar belirlenebilir ve vertigo ataklarının neyin belirtisi olduğu tespit edilebilir.

Vertigo tedavisi nasıl yapılır

Hastalara konulan tanı sonrasında, belirlenen rahatsızlığa uygun şekilde tedavi uygulanır. İç kulakta tespit edilen bozukluk durumunda hastaya rahatsızlığı gideren tedaviyle birlikte, baş dönmesini baskılayan ilaç tedavisi uygulanabilir. İlaç tedavisi belirli bir süre devam ettirilir. Uzun süreli kullanımdan kaçınılır. Çünkü uzun süre ilaçlar kullanılırsa, hastaların adaptasyonu gerçekleşmez. Uygun olursa hastalara manevra egzersizleri yaptırılır. Diğer hastalıklarda uygun tedavilerle iyileştirilir ve baş dönmesi sorunu ortadan kaldırılır. İnsanlar baş dönmesiyle yaşamını sürdürmemelidir. Genellikle çok kolay bir tedaviyle bundan kurtulmak mümkündür. Vertigo bir belirti olarak ortaya çıktığından, mutlaka gerçek rahatsızlık belirlenerek tedavi edilmelidir.

]]>
Vertigo İçin Şifalı Bitkiler https://www.vertigohastaligi.com/vertigo-icin-sifali-bitkiler.html Sat, 08 Dec 2018 02:54:02 +0000 Vertigo için şifalı bitkiler, vücuttaki denge sistemindeki bozulmadan ortaya çıkan baş dönmesi atakları vertigo olarak tanımlanmaktadır. Bu sorun şeker hastalığı, meniere hastalığı, tansiyon inip çıkması, tüm Vertigo için şifalı bitkiler, vücuttaki denge sistemindeki bozulmadan ortaya çıkan baş dönmesi atakları vertigo olarak tanımlanmaktadır. Bu sorun şeker hastalığı, meniere hastalığı, tansiyon inip çıkması, tümörler, depresyon gibi psikolojik rahatsızlıklar, anemi, panik atak, alerjik rahatsızlıklar, enfeksiyonlar, migren gibi çok farklı etkenlerden kaynaklanabilir. Hastalarda baş dönmesine eşlik eden bulantı ve kusma, mide bulantısı, nefes darlığı gibi belirtilerde bulunuyorsa, acilen doktora gidilmelidir. Sadece baş dönmesi etkisi yani vertigo atakları için şifalı bitkilerden destek alınabilir.

Vertigo için kullanılan şifalı bitkiler

Zencefil: Özellikle taze zencefil baş dönmesi tedavisinde etkili olan doğal şifalı bitkilerin içinde en önemlisidir. Uzun süre zencefil kullanımının bile yan etkisi yoktur. Hastalar zencefil çayı içerek baş dönmesine çözüm bulabilir. Bunun için 3 su bardağı kaynamış suyun içine, birkaç parça taze zencefil atarak kısa sürede kaynatılarak demlenebilir. Çayı süzerek, her gün 3 defa içmek etkili olur.

Elma sirkesi: Baş dönmesinin nedeni kan basıncı ya da kan şekerindeki dengesizlik olursa, elma sirkesiyle buna çözüm bulabilirsiniz. İçeriğinde sitrik asit, mineral, vitamin, asetik asit, amino asit ve doğal enzimler bulunan elma sirkesi çok sayıda derde deva olabilir. Günde 2 defa ballı elma sirkesi içerek baş dönmesinden kurtulabilirsiniz. Bunun için 2 tatlı kaşığı balı az miktarda elma sirkesiyle karıştırın. İçine ılık su ekleyerek için. Bu kan basıncını düzenleyeceğinden, bundan kaynaklanan baş dönmesine iyi gelecektir.

Vertigo İçin Şifalı Bitkiler

Papatya: Yatıştırıcı özelliği olan bu bitki, hastalarda olan mide bulantısına ve baş dönmesine iyi gelir. 1 su bardağı kaynamış suyun içine, 1 tatlı kaşığı papatya koyarak demleyin. Bunu her gün içerek vertigo nedeniyle oluşan baş dönmesinden kurtulabilirsiniz. Özellikle stresi azaltan, sindirimi rahatlatan papatya, hastaların baş dönmesi yakınmalarını azaltır. Ayrıca nane, kereviz, yeşil çay, ökse otu, kabak gibi bitkilerde baş dönmesine iyi gelir.

Ginkgo Biloba: Antioksidan ve anti inflamatuar etkisi olan bu bitki, vertigo dışında başka rahatsızlıklar içinde etkili olur. Bunun hap şeklinde hazırlanmış şekilleri vardır. Bunların kullanımı kulakta basıncı dengeleyerek, baş dönmesi etkisini giderir. Fakat hamile ve emziren kadınlara önerilmemektedir.

Alman papatyası: Çok sayıda rahatsızlığa iyi gelen bu şifalı bitki, içeriğindeki partenolit gibi kimyasal bileşenlerle vertigo etkilerinin giderilmesinde faydalı olur. Özellikle migren kaynaklı olan baş dönmelerinde alman papatyasının kullanılması faydalı etkiler yapar. İster çay olarak içebilir, isterseniz hap olarak hazırlanmış uygulamalardan faydalanabilirsiniz.

]]>